“Under ytan samlas dropparna är en poetisk berättelse om utanförskap och främlingskap.”

“Både författaren Sarah Vegna och illustratören Maya Jönsson står självständiga i gestaltandet och har funnit en ton som bär mycket långt. Det är så lätt att det poetiska och det outsagda får ta för stor plats, men i både text och bild håller de balansen. Det är ett växelspel i berättelsen mellan det som är och det som bokens subjekt längtar till. I dunkla färger illustreras ensamheten och utanförskapet och med en glödande kolorit gestaltas gemenskapen och glädjen.”

“Det här är en högläsningsbok som räcker högt upp i åldrarna och som ställer många frågor. Svaren får läsaren hämta någon annanstans.”

Citar ur BTJ-häftet nr 1 2021
Lektör: Ulf Malmqvist
Helhetsbetyg: 5 
(Skalan för helhetsbetygen är femgradig) 


“Under ytan samlas dropparna”
Författare Sarah Vegna
Kikkuli förlag
Läs mer här

© Maya Jönsson 2018