Bild ur ‘Världens räddaste hund’
Släppt våren 2018
Författare: Charlotte Cederlund
Förlag: Opal
© Maya Jönsson 2018